ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Ο Όμιλος Φροντιστηρίων Πουκαμισάς διοργανώνει για τρίτη χρονιά ειδικό σεμινάριο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση νέων καθηγητών στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, με στόχο τη γνωστική και παιδαγωγική επιμόρφωσή τους, η οποία απαιτείται για την επιτυχή διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 
Το εν λόγω σεμινάριο έχει ως στόχο να δώσει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προετοιμασία των τμημάτων που πρόκειται να διδάξει ένας νέος καθηγητής, ανάλογα με το επίπεδο κάθε τμήματος. Μέσα από ουσιαστικές αναφορές, οι οποίες καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη, ο ακροατής του σεμιναρίου θα εμπλουτίσει την ήδη υπάρχουσα εμπειρία του ή θα αποκτήσει μία σημαντική αφετηρία στον μακρύ δρόμο της απόκτησης διδακτικής εμπειρίας για το εν λόγω μάθημα. Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει ως εξής:
 
Θεματικές ενότητες Ώρες μαθήματος
Αλγόριθμος
Βασικές συνιστώσες αλγορίθμου
Δομή ακολουθίας
Δομή επιλογής
2 ώρες
Δομή επανάληψης 2 ώρες
Δομές δεδομένων
Μονοδιάστατοι πίνακες
2 ώρες
Πίνακες δύο διαστάσεων 2 ώρες
Τμηματικός προγραμματισμός
Διαδικασίες
Συναρτήσεις
2 ώρες
Διαδικασίες
Συναρτήσεις
2 ώρες
 
Επίσης, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν την ενότητα «Παιδαγωγικά» (4 ώρες), στην οποία αναλύονται οι τεχνικές μελέτης που προτείνουμε στους μαθητές μας, οι κανόνες διαχείρισης της τάξης, καθώς και οι βασικές αρχές της ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών για την ενίσχυση της προσπάθειάς τους και την επιτυχία τους στις εξετάσεις.
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, οι νέοι καθηγητές θα παρακολουθήσουν υποδειγματικές διδασκαλίες στα φροντιστήρια του Ομίλου μας (4 ώρες).
 
Οι καθηγητές που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο του Ομίλου θα αποκομίσουν:
  • Βεβαίωση παρακολούθησης.
  • Εκπαιδευτικό υλικό.
  • Δυνατότητα συνεργασίας με την υπό σύσταση Ακαδημία καθηγητών του Ομίλου, που με νομιμότητα και επαγγελματισμό θα προσφέρει την υπηρεσία των κατ’ οίκον μαθημάτων με αξιολογημένους καθηγητές, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν τις εκπαιδευτικές μας μεθοδολογίες και τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς.

 

Εισηγητής: Μιχαλεάκος Γιάννης

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη: 07-10-2013 09:00
Λήξη: 13-12-2013 13:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €175.00
Διοργανωτής Όμιλος Φροντιστηρίων Πουκαμισάς
Τηλέφωνο 210 4112507
Εισηγητής Μιχαλεάκος Γιάννης
Πόλη Αθήνα
Χώρος Όμιλος Φροντιστηρίων Πουκαμισάς
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: