ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (Β', Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΦΠΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Pan.Makedonias new

Βασικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές της λογιστικής, επικεντρώνοντας στην εκμάθηση λογισμικών πακέτων μηχανογράφησης και στη σύνταξη δηλώσεων (Φ.Π.Α., Εισοδήματος και Κ.Φ.Α.Σ.), καθώς και στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Οι απόφοιτοι μετά το πέρας του Προγράμματος θα είναι σε θέση απασχοληθούν σε μηχανογραφημένα λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία καθώς και σε οικονομικά τμήματα ιδιωτικών εμπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Σε ποιους Απευθύνεται το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και σπουδαστές οικονομικών και λοιπών σχολών, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν σχετική εμπειρία στο αντικείμενο της Λογιστικής ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της Λογιστικής.

Εισηγητές

  • Θεοφάνης Καραγιώργος, Καθηγητής Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Ανδρέας Πετρίδης, Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση.

Διάρκεια: 90 ώρες

(Οι ώρες διεξαγωγής είναι ενδεικτικές)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη: 04-11-2013 09:00
Λήξη: 22-01-2014 17:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τηλέφωνο 2310 891676
Εισηγητής Θεοφάνης Καραγιώργος, Ανδρέας Πετρίδης
Πόλη Θεσσαλονίκη
Χώρος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: